"80% ettevõtetest tegeleb 50% ajast tegevustega, mis ei aita tegelikult kaasa ettevõtte arengule
ning on ebavajalik"

Badbat on ettevõtlusmaastiku disainrätsep, kes toimetab vargsi, suurema kärata ja märkamatult, luues äärmiselt spetsiifilisi ja ainulaadseid lahendusi, et partner ettevõte saavutaks minimaalsete vahenditega maksimaalne ja jätkusuutlik tulemus. Arvestades iga ettevõtte isikupära ja kõrgemaid eesmärke. 

Visioon

Meie visiooniks on maailm kus inimesed saavad tegeleda muretult sellega, mis neile meeldib ning rakendades seega oma täit potentsiaali, olles alati õnnelikud.

Missioon

Badbati eesmärgiks on aidata ettevõtetel jõuda sisemiste põhiväärtuste leidmiseni ning nendele rajatud jätkusuutlikule väliskommunikatsioonile. Koondades andekaid töötajaid ning rakendades töötajate parimaid omadusi maksimaalset. Pakkudes seeläbi lisandväärtust nii ettevõttele endale kui ka ettevõtte klientidele. Liikudes seeläbi lähemale visioonile õnnelikumast maailmast. 

TEENUSED:

GROWTH HACKING

Lähtepunktiks iga alustatud projekti puhul saab strateegiliselt läbimõeldud tegevuskava, mis on orienteeritud maksimaalsele tulemusele, optimeerides tegevusprotsesse nii, et kulud nii ajale kui teistele ressurssidele oleksid minimaalsed. 

KONSULTATSIOONID

Analüüsime ettevõtte erinevate tööprotsesside ja osakondade töövõimekust ja efektiivsust ning koostame näidismudeli, vastatavalt seatud eesmärkidele, sealjuures luues strateegilise plaani selle elluviimiseks growt hacking põhimõttel. Juhtimisstrateegia - ( juhtimiskultuur ja -struktuur). Kommunikatsioonistrateegia - ( Välis- ja sisekommunikatsioon). Müügistrateegia - ( Turuanalüüs, klientide kaardistamine ja müügiosakonna audit ) . Turundusstrateegia - ( turunduse audit, efektiivsuse kaardistamine, mõju analüüs ) 

TURUNDUS

Turunduse efektiivsuse mõõtmine ning optimeerimine vastavalt strateegilisele plaanile. Turundusjuhtimine. Sotsiaalmeedia haldus. Turundus kampaaniad. Loovlahendused. Disain. Branding. Google ADwords. SEO. 

KOMMUNIKATSIOON

Eesmärgi pärastame mõtted, silume starteegiliselt sõnadesse ning kanname kaugele kõlavalt püünele. Loome nii sise- kui väliskommunikatsiooni strateegiaid. Kommunikatsioonistrateegia. Avalikud ja meedisuhted. Kriisikommunikatsioon.

KODULEHED

Loome ettevõttele kaasaegse ja ettevõtte vajadustest lähtuva kodulehe, mis toimetab eesmärgi päraselt ning muretult. Võimalusel kohendame vana kodulehe ning optimeerime parimal võimalikul viisil. 

KOOLITUSED

Teeme nii juhtimis-, müügi ja turunduskoolitusi, millega katame ettevõtte strateegilise arenguplaani. Koostame koolitusi vastavalt teie ettevõtte vajadusest lähtuvalt ning rätsepatööna, et tulemus oleks maksimaalne ning pakuks ootuspärast lisandväärtust ja arengut. 

Kliendid:

badbat-logo-white